May 31, 2013

PEMBAHASAN SURAT AL-BAQARAH : 261 (PENTINGNYA BER-SHADAQOH)

| No comment

Artinya: ”Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir  benih yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada tiap-tiap tangkai: tumbuh seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang  Dia  kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.”   Maksud ayat disini adalah ilmu berniaga (jual beli) dengan  ALLAH  tidak akan pernah rugi,  jika kita  berniaga dengan ALLAH  1 maka balasannya 700 kali lipat. Sebagai contoh, ketika
mempunyai uang 1000 rupiah dan  diberikan kepada fakir miskin dengan niatan berdagang dengan ALLAH, maka akan mendapatkan kembali sebesar 700000 rupiah .
       Rasulullah Saw. bersabda, “Bila engkau ingin dicintai Allah, takutlah kepada-Nya dan      bertakwalah. Bila engkau ingin dicintai para makhluk, berbuat baiklah kepada mereka dan          jangan berharap sesuatu dari yang mereka miliki. Bila engkau ingin diperkaya dalam harta, maka zakatilah harta bendamu. Bila engkau ingin disehatkan badanmu, maka per-banyaklah shodaqohmu. Bila engkau ingin diperpanjang umurmu, maka bersilaturrahmilah kepada kaum kerabatmu. Bila engkau ingin dikumpulkan bersamaku di padang mahsyar, maka perpanjanglah sujudmu kepada Allah Yang Maha Esa dan Maha Perkasa.”    
       Shodaqoh memang tak mampu dinalar oleh hukum ekonomi, Anda mengeluarkan, maka milik Anda malah bertambah.. Begitulah Allah menaburkan jutaan keajaiban, mukjizat, misteri dan rahasia keagungan di balik amalan shodaqoh. Baik itu berkaitan dengan kehidupan di dunia, seperti kelapangan hidup dari beragam masalah, kebarakahan kekayaan, kebahagiaan dan apalagi nikmat pahala di kehidupan akhirat kelak.
Tak pernah ada tutur kisah bahwa orang yang rajin bershodaqoh lantas hidupnya jadi miskin, melarat, dhaif dan menderita. Justru para dermawan itu, yang ikhlas lillahi ta'ala,      hidupnya makin bertabur harta, makin mulia dan makin bahagia. Jika kita ingin kian kaya, mulia dan bahagia, maka perbanyaklah shodaqoh kita. Jika kita ragu-ragu untuk bershadaqah maka ada keraguan juga dari  apa yang kita miliki. Wallahu A’lam Bisshawab


Tags :

No comments:

Post a Comment

Terima kasih atas komentar anda

Join Twitter

Like Facebook

APP BAZMA FOR ANDROID

Copyrights © 2022 | All Rights Reserved | Bazma Asset 2
Copyrights © 2019 | All Rights Reserved | Bazma PHR Zona 4
Back to top